מחלקת הנדסה ותפעול בתאגיד "יובלים אשדוד" פועלת 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה על מנת לספק לתושבי העיר מים ושירותי ביוב באיכות גבוהה.

המחלקה אחראית על תפעול רשת המים והביוב, תחזוקתה, קידום מדיניות החברה ויישום תכניות. בזכות עבודה מהימנה ומאומצת של צוות המחלקה, זוכים התושבים לאספקת מים סדירה ובאיכות גבוהה, תוך חיסכון במשאבים.

בסמכותה של המחלקה, בין היתר, נושא יישום תכניות אב למים ולביוב, לאחר שאלה אושרו על ידי הגורמים המתאימים. כמו כן, אחראית המחלקה על יישום תכניות פיתוח רב שנתית. מתכניות אלה נגזרות תכניות העבודה השנתיות.

תאגיד "יובלים אשדוד" השקיע מאות מיליוני שקלים בשדרוג ושיפור תשתיות המים והביוב מאז הקמתו. מלבד זאת, משקיע התאגיד סכומים נוספים מדי שנה עבור תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכות ומתקנים  המים והביוב בעיר.

הנדסה