מובילים בניהול מצטיין

"יובלים אשדוד" מנוהל באופן מקצועי ומיטבי, דבר הנלמד בתאגידי מים אחרים ובחברות מובילות בישראל. לא בכדי ”יובלים אשדוד“ זוכה לשבחים בביקורות שעורכת רשות המים, הממונה על תאגידי המים בישראל, ורגולטורים נוספים הנוגעים לתחומי פעילות התאגיד. הבסיס לכך הוא ניהול מיטבי בהווה עם ראייה אסטרטגית ומעשית אל עבר העתיד.

הניהול המצטיין מתבטא בתחומים הבאים:

ערוכים לפיתוח העיר:

התאגיד פועל בראיה ניהולית אסטרטגית הכוללת השקעות עצומות בהווה ופיתוח עם ראייה עתידית. לראיה התאגיד ערוך ומוכן לתוכניות הפיתוח של העיר אשדוד עד לשנת  2040 וזאת בהתאם לתוכניות האב ולהסכמי הגג אשר נחתמו עם משרדי הממשלה, במסגרת זו אף החל כבר התאגיד בפיתוח תשתיות מים וביוב נרחבות.. היקף ההשקעה במתחמים החדשים ובתוכניות הבינוי העירוניות עומד על כ-  800 מיליון ₪. התאגיד הוא זה שמממן את כל הפרויקטים הללו , דבר המתאפשר לאור המצוינות הניהולית והמקצועית.

פרויקט ההתחדשות העירונית:

"יובלים אשדוד"  החל בביצוע פרויקט ההתחדשות העירונית ברובעים הוותיקים של העיר במסגרתו יוחלפו תשתיות המים והביוב בהשקעה של עשרות מיליוני ₪. ההערכות כוללת תכנון מקיף לטווח ארוך, הכנת מכרזים ויצירת התשתית בשטח לקראת ביצוע הפרויקטים.

רמת ביצוע גבוהה מאד:

בכדי לשמר את הרמה הגבוהה של תשתיות המים והביוב בעיר, התאגיד הוא שינהל ויבצע את הקמת התשתיות הרבות במסגרת הסכם הגג ופרויקט ההתחדשות העירונית, דבר המעיד על ניהול מיטבי, ראייה אסטרטגית רחבה, איתנות כלכלית ויכולת ביצוע של פרויקטים בהיקפים גדולים מאד ברמה הלאומית.

תוכנות ואמצעים טכנולוגים מתקדמים לניהול:

כחלק ממתודת הניהול משתמשים מנהלי ועובדי החברה בתוכנות ניהול ומעקב בתחומים ניהוליים שוטפים בהם: השקעות, תזרימים, ניהול פרויקטים ותפוקות ומערכות למיפוי מדויק של כלל תשתיות המים והביוב בעיר. מלבד הניהול השוטף- מדובר באמצעי נוסף המאפשר למנהלי החברה לתכנן, לשפר ולקדם כל העת את אופן ושיטות העבודה, על מנת להיות טובים עוד יותר.

שקיפות מלאה:

"יובלים אשדוד" מתנהל בשקיפות מלאה: הדו"חות הכספיים והנתונים אודות ההשקעות המרכזיות ותוצאות בדיקות איכות המים מפורסמים באתר התאגיד ומופצים לתושבים במסגרת חשבונות המים.

ניהול ברמה בינלאומית:

מנכ"ל "יובלים אשדוד" שלמה אטיאס הוזמן לברזיל על ידי שגריר ישראל בברזיל , מר יוסי אברהם שלי, כאורח משרד החוץ הישראלי, בכדי שיעביר מהידע והניסיון המקצועי הרב שלו לתאגידי מים בברזיל. השגריר הזמין את אטיאס בעקבות פעילותו אשר הציבה את "יובלים אשדוד" בשורה הראשונה של תאגידי המים בעולם.

ניהול ההון האנושי:

העובדים ב "יובלים אשדוד" הם מקצועיים ומנוסים בכל תחום: ההנדסה, שירות הלקוחות ועובדי המנהלה. העובדים עוברים קורסים והשתלמויות בכל האספקטים וקיימת מוביליות פנימית של עובדים מובילים לתפקידי ניהול.

מצטיינים בביקורות:

”יובלים אשדוד“ זוכה לשבחים בביקורות שעורכת רשות המים, הממונה על תאגידי המים בישראל ורגולטורים נוספים הנוגעים לתחומי פעילות התאגיד.

ניהול מיטבי- גם בשעת חירום:

"יובלים אשדוד" פועל כל העת להערכות לשעת חירום. בכלל זה יזם התאגיד: הקמת מרכז לוגיסטי מתקדם ורכישת ציוד לשעת חירום, ביצוע תרגילים מקיפים בשטח המדמים משבר באספקת המים והולכת השפכים , הקמת מערכת לבקרת לחצים אשר מרשתת את העיר ומדווחת און ליין על שינויים בלחץ המים, התקשרות חוזית עם חברות הובלה לצורך הובלת מים ופתיחת תחנות חלוקה, קיום הדרכות בתחום בטחון המים וכן כתיבת תרחישים ונהלים.

ניהול מצטיין