מי ביוב ושפכים הינם מי שתייה שנפלטים לצנרת הביוב לאחר שימוש בבית או בתעשייה.
מי הביוב באשדוד מוזרמים אל 16 תחנות שאיבה הממוקמות באזורים שונים בעיר אשדוד ומשם אל מכון הטיפול בשפכים הממוקם בצידה הצפוני של העיר.

יובלים אשדוד" ביצע מהפיכה בכל הנוגע לתשתיות המים והביוב, אשר הובילה את אשדוד להיות אחת הערים המובילות בישראל

בתחום תשתיות הביוב ביצע התאגיד את הפרויקטים המרכזיים הבאים, בעלות של מאות מיליוני ש"ח:

במסגרת תכנית האב למים וביוב (קישור) יהיו בעיר שישה קווי סניקה מרכזיים אשר בהם יעברו כל שפכי העיר אל המכון לטיפול בשפכים (מט"ש) כמעט מבלי לחצות שכונות מגורים, זאת לעומת קו ביוב אחד אשר בעבר שימש את העיר כולה - ובמקרה של תקלה בו עלולה הייתה מערכת הולכת השפכים  בעיר  להיפגע וכן עלול היה להיגרם זיהום לנחל ולים.   הפרויקט המהפכני יוביל לחלוקה של העיר לשלושה אזורים של הולכת שפכים  כאשר בכל אזור  יהיו שני קווים בעלי קוטר של עד 40 צול, אשר יתנו גיבוי האחד לשני במקרה של תקלה ויאפשרו הולכה רציפה של שפכים בהיקפים גדולים- כמעט מבלי לעבור  בתוך הרחובות והשכונות בעיר- אלה רק בצירים עוקפים. מדובר במערכת שאין כדוגמתה בישראל ומעטות כמוה בעולם כולו. במקביל להקמת קווי הסניקה הראשיים ישדרג התאגיד את כל תחנות השאיבה לביוב בעיר ואף יקים שתי תחנות שאיבה חדשות במתחמים החדשים שיוקמו וזאת בכדי להגביר את אמינות ויכולת מערכת הולכת השפכים. לצד כל תחנת שאיבה גם יוקם מאגר אגירה  כך שבמקרה של תקלה יוזרמו השפכים באופן מיידי למאגרים על מנת שלא יגלשו.  מערכת עצומה זו של קווי סניקה, תחנות השאיבה ומאגרי החירום הינה מערכת אשר משקפת את הראייה האסטרטגית של הנהלת התאגיד, שעיקרה מניעה בכל מחיר של אפשרות לגלישת שפכים לנחל ולים והשקעת אמצעים רבים בכך.   

הקמת קו סניקה חדש בין תחנות השאיבה המזרחית לאלתא
פרויקט להנחת קו סניקה חדש שנועד לאפשר סילוק שפכים מהאזורים הדרומיים, כגון הרובע המיוחד ופארק התעשייה העתידי. אורך הקו כ - 2 ק"מ. הקו אינו עובר דרך השכונות ובכך מאפשר הולכת שפכים אמינה וישירה.
עלות הפרויקט כ - 5.5 מיליון

שדרוג קווי ביוב  ברובעים הוותיקים: התאגיד משקיע היום וישקיע- במסגרת תוכנית האב  בשדרוג התשתיות ברובעים הוותיקים כך שצנרת המים בהם תהיה חדישה, רחבה וטובה יותר. היקף ההשקעה ברובעים הוותיקים יעמוד על עשרות מיליוני ₪.

פרויקט שדרוג מכון טיהור השפכים: בשנת 2017 התאגיד החל בשדרוג ופתוח מכון טיהור השפכים אשר נועד להגדיל את היקף הטיפול בשפכים בעיר כך שיתאים לתוכניות הפיתוח של העיר ויאפשר שימוש חוזר במי השפכים להשקיה בלתי מוגבלת וכן ליצירת קומפוסט תוך שימוש באנרגיה ירוקה, באמצעות ביוגז אשר יופק מהליך הפרדת השפכים במט"ש. פרויקט משמעותי זה מבוצע תוך ניהול מיטבי עם ראייה לעבר העתיד הן ברמה הטכנולוגית והן בהתאמה לתוכניות האב של אשדוד. היקף ההשקעה הראשונית עומד על כ- 100 מיליון ש"ח.

כל הפרויקטים בתחום תשתיות הביוב מבוצעים תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה והפעילות למניעת כל גלישת שפכים לים ולנחל.

שומרים על הסביבה

פרויקט שדרוג המטש