א. המפה היא מפת מיקומי תחנות לחלוקת מים במצב 5 (בו מתקיים משבר מים בכל העיר).

ב. הנחיות ובכלל זה הנחיות על שיוך התחנות על פי רחובות-  יפורסמו בשעת חירום בכל אמצעי המדיה של התאגיד והעירוניים (אתר התאגיד, מסרונים, פייסבוק, אתר העירייה, המוקד עירוני, רדיו מקומי, כלי תקשורת מקומיים ועוד) וכן באמצעים נוספים כדוגמת פלייארים וכרוזים 

מפה.pdf