מובילים מהפיכה בשמירה על הסביבה

"יובלים אשדוד" מוביל מהפיכה בתחום תשתיות המים והביוב בעיר בדגש על הגנת הסביבה. כעיר השוכנת על חוף ים ובסמיכות לנחל, ישנה חשיבות רבה מאד להתאמת המערכות לרגישויות הקשורות בכך – תוך הצבת מטרת על בדמות מניעת גלישות ביוב לים ולנחל. לצורך כך בוצעו בשנים האחרונות פרויקטים מקיפים להגברה משמעותית של אמינות מערכת הולכת השפכים וכן הוטמע שימוש במערכות פיקוח אמינות הניתנות לשליטה ובקרה מרחוק וטכנולוגיות מתקדמות להבטחת האמינות.

הקמת קו סניקה ראשי לביוב

פרויקט רחב היקף בקנה מידה לאומי: קו הביוב החדש, באורך  9 "ק"מ ובקוטר  40 צול, מוליך את השפכים מתחנת השאיבה לביוב הראשית בעיר עד למכון לטיפול בשפכים. הקו החדש פועל במקביל לקו המרכזי הקיים ומאפשר ויסות והזרמה של השפכים הנאספים בעיר. עם הקמת הקו, הפכה מערכת הביוב באשדוד לאחת המערכות המתקדמות, האמינות ובעלות הערך הרב ביותר להגנת הסביבה בישראל.

הייחודיות של הקו החדש הינה האפשרות להוליך את השפכים הנאספים בעיר בשני קווים מרכזיים - שכל אחד מהם בעל קיבולת להוליך את כל שפכי העיר, ולא אחד כמקודם. מצב זה מאפשר גמישות מרבית בהולכת השפכים ומניעת אפשרות של זיהום סביבתי. בנוסף, הקו החדש נותן מענה לגידול ולפיתוח העיר ב – 25 השנים הבאות.