מובילים מהפיכה בשמירה על הסביבה

"יובלים אשדוד" מוביל מהפיכה בתחום תשתיות המים והביוב בעיר בדגש על הגנת הסביבה. כעיר השוכנת על חוף ים ובסמיכות לנחל, ישנה חשיבות רבה מאד להתאמת המערכות לרגישויות הקשורות בכך – תוך הצבת מטרת על בדמות מניעת גלישות ביוב לים ולנחל. לצורך כך בוצעו בשנים האחרונות פרויקטים מקיפים להגברה משמעותית של אמינות מערכת הולכת השפכים וכן הוטמע שימוש במערכות פיקוח אמינות הניתנות לשליטה ובקרה מרחוק וטכנולוגיות מתקדמות להבטחת האמינות.

הקמת קו סניקה ראשי לביוב

פרויקט רחב היקף בקנה מידה לאומי: קו הביוב החדש, באורך  9 "ק"מ ובקוטר  40 צול, מוליך את השפכים מתחנת השאיבה לביוב הראשית בעיר עד למכון לטיפול בשפכים. הקו החדש פועל במקביל לקו המרכזי הקיים ומאפשר ויסות והזרמה של השפכים הנאספים בעיר. עם הקמת הקו, הפכה מערכת הביוב באשדוד לאחת המערכות המתקדמות, האמינות ובעלות הערך הרב ביותר להגנת הסביבה בישראל.

הייחודיות של הקו החדש הינה האפשרות להוליך את השפכים הנאספים בעיר בשני קווים מרכזיים - שכל אחד מהם בעל קיבולת להוליך את כל שפכי העיר, ולא אחד כמקודם. מצב זה מאפשר גמישות מרבית בהולכת השפכים ומניעת אפשרות של זיהום סביבתי. בנוסף, הקו החדש נותן מענה לגידול ולפיתוח העיר ב – 25 השנים הבאות.

קו סניקה

מאגרי חירום לביוב

התאגיד יקים מאגרי חירום לביוב בקרבה לכל אחת מתחנות השאיבה בכדי שבמקרה של תקלה יוזרמו השפכים באופן מיידי למאגרים ובכך תמנע גלישת ביוב העלולה לפגוע בסביבה.

מערכת בקרה חדשנית

התאגיד הקים ומפעיל מערכת בקרה מצולמת און ליין שמדווחת 24/07   365  ימים  בשנה, על גובה השפכים בצנרת הביוב ובתחנות השאיבה. מערכת הבקרה מהווה מודל חדשני ונציגים מישראל ומהעולם מגיעים ללמוד אודותיה.

מערכת מידע גאוגרפי (GIS)

התאגיד הקים מערכת  GIS אשר ממפה, מציגה ומתעדת את הפעילות של כל תשתיות המים והביוב בעיר. המערכת שיפרה את מהירות ויכולת מתן התגובה לגלישות ביוב, דליפות במערכת המים, טיפול בתקלות בצנרת ועוד.

בקרה באמצעות מצלמות וחיישנים

התאגיד הקים ומפעיל מערכת בקרה און ליין חדישה שפועלת באמצעות מצלמות וחיישנים 24/07 ובודקת  את איכות המים ובכלל זה את העכירות והכלור, בכדי להבטיח שמי השתייה שמקבלים תושבי אשדוד יהיו באיכות הטובה ביותר.

מתקנים ביולוגים לנטרול ריחות

התאגיד יקים מתקנים ביולוגים מתקדמים בכל תחנות השאיבה המשמשים לנטרול ריחות ולמניעת מפגעי ריח.

הרחבת המתקן לטיפול בשפכים

הפרויקט המשמעותי ביותר של התאגיד שהינו בעל משמעות כבירה גם בתחום הסביבתי הינו פיתוח ושדרוג המט"ש אשר נועד להגדיל את היקף הטיפול בשפכים בעיר כך שיתאים לתוכניות הפיתוח של העיר ויאפשר שימוש חוזר במי השפכים להשקייה בלתי מוגבלת , וכן ליצירת קומפוסט תוך שימוש באנרגיה ירוקה, באמצעות ביוגז אשר יופק מהליך הפרדת השפכים במט"ש. גם פרויקט משמעותי זה מבוצע תוך ניהול מיטבי עם ראייה חדשנית לעבר העתיד ברמה הטכנולוגית והסביבתית ובהתאמה לתוכניות האב של אשדוד.

העבודות לשדרוג מתקן הטיפול בשפכים