בשל הנחיית הממשלה שירות הלקוחות הפרונטלי סגור. שירות הלקוחות הטלפוני תוגבר 1-800-800-566 פניות בנושא תקלות: מוקד 106.
צוות ההנדסה והתפעול פרוסים בשטח 24/07