מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע בין היתר גם בתשתיות המים והביוב. תאגיד "יובלים אשדוד" ערוך באופן תמידי למתן מענה בשעת חירום בתחום המים והביוב.

מיום הקמת התאגיד נערכו פעילויות רבות:

  • נרכש ציוד רב לשעת חירום: משאבות, גנראטורים, מכלים מתנפחים לחלוקת מים, שכפ“צים, קסדות, מכשירי קשר, הידרנטים, מגופי מים וביוב, חבקים, משאבות, מצמדים ועוד.
  • התאגיד התקשר חוזית עם חברות הובלה שיגויסו בזמן אמת לתאגיד לצורך הובלת מים ופתיחת תחנות חלוקה.
  • "יובלים אשדוד" יזם תרגילים וקיים הדרכות בתחום בטחון המים, חלקם הגדול של התרגילים בוצעו בשיתוף עם הרשות מקומית.
  • נכתבו, חודדו ותורגלו נהלים בנושא בטחון מים ובהם: היערכות למצבי חירום, טיפול במים בעת אירוע מים, טיפול בזיהום מים, הערכות לרעידת אדמה ועוד.
  • מערכת לבקרת לחצים: התאגיד הקים מערכת אשר מרשתת  את העיר ב - 11 נקודות לחץ, מהן מתקבל דיווח בזמן אמת לגבי כל שינוי לחץ מים בעיר.
  • מערכות בטחון מים: בתאגיד קיימת תכנית של פתיחת תחנות חלוקת מים במצבי חירום וכן קיים מענה לתרחישים כגון רעידת אדמה, מלחמה, צונאמי, זיהום מים, נפילת טילים או מגפות.

חירום