חזון "יובלים אשדוד"

אנו מחויבים:

 • לספק מענה מיטבי לצרכי לקוחותינו ולהעניק שירות חדשני, איכותי וזמין בעתות שגרה וחירום.
   
 • לפעול בכבוד, ביושרה, בהגינות ובאמינות כלפי לקוחות, עובדים, ספקים וכל נותן שירות לתאגיד.
   
 • להכיר בעובדינו כנכס מרכזי של התאגיד לכבדם ולנהל עמם תקשורת פתוחה, לתמוך בקידומם, ליצור אצלם הרגשת גאווה ושייכות, ולעודד אותם לפעול באמון ושיתוף הדדי, מתוך להט, מחויבות ויצירתיות.
   
 • לגלות מנהיגות ולקחת אחריות על החלטותינו, על פעילותנו ועל תוצאותיהן.
   
 • לשמש דוגמה למצוינות בניהול, בתפעול, בחדשנות טכנולוגית, בממשל תקין ושקיפות הראויה, תוך קידום וטיפוח נורמות וערכים ארגוניים ראויים, ואפס סובלנות לכל סטייה מהם.
   
 • לפעול לשמירה על אחריות סביבתית.
   
 • להיות קשובים לסביבה האנושית בה אנו פועלים וגילוי מעורבות, אכפתיות ואחריות חברתית.