לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מהו תאגיד יובלים?

יובלים הנו חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית אשדוד, בתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001) . 
מטרותיו העיקריות של יובלים הן מתן שירות של אספקת מים לתושבים, סילוק הביוב של העיר למכון טיהור שפכים, אחזקת הרשת המוניציפאלית של המים והביוב, ובעתיד, גם פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.

מדוע חשוב להשליך מגבונים לחים לפח ולא לאסלה?

לא משליכים מגבונים לחים לאסלה!

השלכת מגבונים ונייר טואלט לח לאסלה מובילה לסתימות קשות במערכת הביוב הביתית
והעירונית ,להצפת הביוב וליצירת מפגע סביבתי ותברואתי קשה.
המפגע מלווה בריחות רעים וזיהומים ואף מחלות.
עלות תיקון הנזק גבוהה ופוגעת באיכות החיים של כל התושבים!!!

מדוע הוקם תאגיד יובלים?

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת עד סוף שנת 2007 להקים תאגיד מים וביוב. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.

מיהם הבעלים של תאגיד יובלים?

עיריית אשדוד הנה הבעלים של תאגיד יובלים, והיא מחזיקה כיום ב- 100% של מניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, תחת אישור של המדינה.

מי מפקח על פעילות תאגיד יובלים?

תאגיד יובלים כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד הפנים. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר. 
כמו כן, יובלים שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. 
בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון (לינק של חברי דירקטוריון ) שחבריו אושרו ע"י ועדת רביבי, מתוכם שלושה דירקטורים מטעם העירייה, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.

האם במעבר לתאגיד ישתנו תעריפי המים והביוב?

תעריפי המים והביוב לא ישתנו במעבר לתאגיד. תעריפי המים נקבעים ע"י המדינה בלבד, והיא מעדכנת אותם מעת לעת עפ"י סל תשומות שנקבע בוועדת הכספים. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד יובלים הסמכות לשנותם. תעריף אגרת הביוב הנו ספציפי לכל רשות מקומית. 
התעריפים למגזר הביתי כבר כוללים מע"מ, ועל כן יובלים יספוג את מרכיב המע"מ בתעריפים ללא תוספת מחיר כלשהי לצרכני המים. לעומת זאת למגזר העסקי ולמוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) יתווסף מע"מ בסך 15.5% לחשבונות המים והביוב, וכנגדם יפיק התאגיד חשבונית המאפשרת לעוסק מורשה להתקזז על מע"מ.

האם הצורה והפורמט של חשבון המים והביוב ישתנו במעבר לתאגיד?

חשבון המים של יובלים מצורף לחשבון מיסים תקופתי של עיריית אשדוד. החשבון יכלול רק מרכיבי מים וביוב, והוא לא יכלול מרכיבים של ארנונה ואגרת שמירה כפי שהיה נהוג בחשבונות העירייה.
חשבון התאגיד מהווה גם חשבונית מס, ועל כן יוצגו בו סה"כ חשבון המים והביוב ללא מע"מ, ועליהם יתווסף מרכיב המע"מ במידת הצורך.

מהי צריכה משותפת?

צריכה משותפת הנה צריכת מים המיוחסת לבניין מגורים, בגין צריכה שמעבר לצריכת המים ביחידות הדיור. דוגמה לצריכה משותפת הנה השקיית שטחי הגינון של הבניין. 
צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הכוללת הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין, לבין סך הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.

מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מנזילת מים בשטח הבניין, תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים.
תאגיד יובלים שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות.

למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?

החל מתאריך 1 בינואר 2008 כל ענייני המים והביוב של אשדוד הנם באחריות יובלים. 
לגבי תקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד תאגיד יובלים בטלפון 106 מכל טלפון.

האם תאגיד יובלים רשאי לנתק תושבים מאספקת מים?

יובלים רשאי לנתק תושב מאספקת המים רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י פרוצדורות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

האם ניתן לדרוש מתאגיד יובלים לתקן כל תקלה של מים וביוב?

יובלים מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

כיצד מווסתים את צריכת המים הכוללת בישראל?

מערכת המים בישראל הנה מערכת מים ארצית המשלבת את כל מקורות המים ומאפשרת העברת מים מאזור לאזור בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. לכן לפעמים תל-אביב תקבל שליש מהמים ממקורות מי תהום ושני שליש מן הכנרת, ולעיתים הפוך. 
לפעמים מערכת המים הארצית תעלה מים מן הדרום צפונה במידה ובדרום ירדו יותר גשמים.

האם רצוי ומותר לשתות מי ברז?

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם, באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה. על פי המלצת משרד הבריאות יש לשתות לפחות שני ליטר מים ביום.

מי אחראי על אכיפת תקנות המים?

משרד הבריאות אחראי על קביעת תקן המים ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה.

כיצד בודקים את המים ומי עורך את הבדיקה?

יובלים מבצע בדיקות כימיות ובקטריאליות במקורות המים וברשת החלוקה לפי הנחיות משרד הבריאות בפיקוח בקטריולוגים. המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים כל כמה חודשים עד כמה שנים, בהתאם לחשיבותם ולהחלטת משרד הבריאות.

האם ניתן לחלות כתוצאה משתיית מים?

מחלות שמקורם במי שתייה מאופיינות בד"כ ע"י הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים.

כיצד מטופלים מי השתייה?

מי השתייה עוברים טיפול בסיסי-חיטויי. טיפול זה בא להשמיד חיידקים ומיקרו-אורגניזמים אחרים, גורמי מחלות. 
המים נקיים בשעה שהם נשאבים מהאדמה. לכן, ניתן להעבירם תהליך ללא טיפול מקדים. לעיתים נדירות נדרש טיפול מקדים במטרה לפתור בעיות מיוחדות.

האם מים המכילים כלור בטוחים דיים לשתייה?

כן. בדיקות רבות הוכיחו כי רמת הכלור הקיימת במי השתייה הנה בטוחה, למרות שיש אנשים הקובלים על הטעם הנלווה.

האם כל הכימיקלים במי השתייה מזיקים לבריאות?

לא. ישנם כימיקלים אשר מיטיבים. לדוגמא הפלואור ומינרלים נוספים המוכרים כמועילים לבריאות האדם. כמו כן ישנם מרכיבים כימיים שאינם משפיעים לטובה או לרעה על בריאותנו.

האם מים שיוצרים אבנית בקומקום יגרמו לנו ל"אבנית בכליות"?

לא, החומר ממנו נוצרת האבנית הוא פחמת סידן לשתייה ואין לו שום קשר עם "אבנים כליות".

מדוע נראים לעיתים מי הברז "לבנים"?

בועות אוויר מזעריות במים, הדומות לבועות הגז בבירה ובסודה, גורמות למים להראות לבנים. תופעה זו שכיחה יותר בחורף, כאשר מי השתייה קרים. אין בתופעה זו כל נזק והיא נעלמת תוך דקות מעצמה.

מדוע משאירה המכונה להדחת כלים כתמים בכוסות?

הכתמים שעלולים להופיע בכלי הזכוכית לאחר ההדחה והייבוש נגרמים ע"י מינרלים בלתי מזיקים שנשארים בכוס אשר המים מתאדים. 
קיימים בשוק מוצרים שמייבשים את הכוסות יותר ביסודיות. כתמים בדלתות באמבטיה נגרמים מאותה הסיבה.

מי אחראי על קביעת תעריפי המים?

רשות המים, הממונה על תאגידי המים בישראל היא האחראית על קביעת תעריפי המים.

מהו מד מים ראשי?

מד מים ראשי הינו מד המים המודד את כמות המים הכוללת המסופקת לנכס שיש בו יותר ממד מים אחד. למשל, בבניין מגורים הכולל מספר דירות, מודד מד המים הראשי את כמות המים המסופקת לכלל הדירות בבניין וכן את הפרשי המדידה והצריכה המשותפת של המים בבניין (מים ששימשו לצרכי השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין וכו׳).

מהו מד מים משויך?

מד מים משויך הינו מד מים המודד את כל צריכת המים של צרכן בנכס מסוים. בבית משותף, מד המים הדירתי אשר משויך לדירה ומודד את הצריכה באותה דירה, הוא מד מים משויך, להבדיל ממד המים הראשי, אשר מודד את המים המסופקים לכלל הצרכנים באותו נכס.

מהם הפרשי מדידה?

הפרשי מדידה, הנקראים גם צריכה משותפת, הם ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין סך כל הכמויות שנמדדו בכל מדי המים המשויכים בנכס, באותה תקופה. כמות המים שעוברת במד המים הראשי עשויה להיות שונה, במקרים מסוימים, מכמות המים  המצטברת שעוברת בכלל מדי המים המשויכים. הגורם לכך יכול לנבוע מסיבות רבות, כמו לדוגמא מים שנצרכו להשקיית גינה משותפת, שימוש בברז המים בחדר האשפה, קיומה של נזילת מים בשטח המשותף ואף הפרשי מדידה בין מדי המים.

יש עליה לא מוסברת בצריכת המים שלי. מה עלי לעשות?

אם הבחנת בעליה משמעותית בצריכת המים בהשוואה לתקופות קודמות, יתכן כי קיימת נזילת מים בנכס. מומלץ לבדוק האם קיימת נזילה בצנרת הפרטית או להזמין איש מקצוע שיבדוק את תקינות הצנרת.

על איזו צנרת מים אחראי "יובלים אשדוד?"

"יובלים אשדוד" אחראי על רשת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

כיצד בודקים האם קיימת נזילת מים בדירה?

בדיקת שעון המים לאחר סגירת כל הברזים בבית היא המדד לבדיקת נזילת מים. סיבוב הפרפר המרכזי על צירו לאחר סגירת כל הברזים הוא המעיד על נזילת מים. מומלץ להזמין בעל מקצוע לבירור החשד לנזילה.

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אל מחלקת שירות הלקוחות לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מעבדה חיצונית המוסמכת לכך. הבדיקה כרוכה בתשלום ובמידה שיתברר כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה.

אלו פעולות ביתיות צורכות הכי הרבה מים?

20%-40% הורדת מים בשירותים - 40 ליטר לשטיפה.

20%-40% אמבטיה ומקלחת - 32 ליטר לרחצה.

20%-40% כביסה - 14 ליטר להפעלת מכונה אחת.

5%-10% שטיפה הבית - 3 ליטר לשטיפה אחת.

4%-7% הדחת כלים - 6 ליטר להדחה אחת.

3%-4% מי שתייה ובישול - 5 ליטר לאדם ליום.

3%-4% כיור האמבטיה - 3 ליטר לאדם ליום.

הברז שלי מטפטף מעט. האם לטרוח לתקן אותו?

כמובן. הטפטוף גורם לבזבוז משמעותי של מים ולחיוב כספי. בכדי לדעת מהי כמות המים המתבזבזת, עלייך להניח מתחת לברז קערה ולבדוק בתוך כמה דקות היא מתמלאת. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה.

מה עלול לגרום לסתימות במערכת הביוב ?

מוצרים כגון: מגבונים לחים, מוצרי הגינה נשיים, מקלות אוזניים, ניילונים וטיטולים גורמים לסתימות  ולגלישת ביוב במערכות הביוב הביתיות והעירוניות. הימנעות מהשלכתם לשירותים תועיל לשמירה על מערכת ביוב תקינה הפועלת היטב לרווחת התושבים.