שירות לקוחות

רשות המים, הממונה על תאגידי המים בישראל היא האחראית על קביעת תעריפי המים.

מד מים ראשי הינו מד המים המודד את כמות המים הכוללת המסופקת לנכס שיש בו יותר ממד מים אחד. למשל, בבניין מגורים הכולל מספר דירות, מודד מד המים הראשי את כמות המים המסופקת לכלל הדירות בבניין וכן את הפרשי המדידה והצריכה המשותפת של המים בבניין (מים ששימשו לצרכי השקיה, הפעלת הברז בחדר האשפה, תחזוקת הבניין וכו׳).

מד מים משויך הינו מד מים המודד את כל צריכת המים של צרכן בנכס מסוים. בבית משותף, מד המים הדירתי אשר משויך לדירה ומודד את הצריכה באותה דירה, הוא מד מים משויך, להבדיל ממד המים הראשי, אשר מודד את המים המסופקים לכלל הצרכנים באותו נכס.

הפרשי מדידה, הנקראים גם צריכה משותפת, הם ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין סך כל הכמויות שנמדדו בכל מדי המים המשויכים בנכס, באותה תקופה. כמות המים שעוברת במד המים הראשי עשויה להיות שונה, במקרים מסוימים, מכמות המים  המצטברת שעוברת בכלל מדי המים המשויכים. הגורם לכך יכול לנבוע מסיבות רבות, כמו לדוגמא מים שנצרכו להשקיית גינה משותפת, שימוש בברז המים בחדר האשפה, קיומה של נזילת מים בשטח המשותף ואף הפרשי מדידה בין מדי המים.

אם הבחנת בעליה משמעותית בצריכת המים בהשוואה לתקופות קודמות, יתכן כי קיימת נזילת מים בנכס. מומלץ לבדוק האם קיימת נזילה בצנרת הפרטית או להזמין איש מקצוע שיבדוק את תקינות הצנרת.

 לקישור לטופס נזילה משותפת לחצו כאן

לקישור לטופס נזילה פרטית  לחצו כאן 

"יובלים אשדוד" אחראי על רשת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

בדיקת שעון המים לאחר סגירת כל הברזים בבית היא המדד לבדיקת נזילת מים. סיבוב הפרפר המרכזי על צירו לאחר סגירת כל הברזים הוא המעיד על נזילת מים. מומלץ להזמין בעל מקצוע לבירור החשד לנזילה.

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אל מחלקת שירות הלקוחות לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מעבדה חיצונית המוסמכת לכך. הבדיקה כרוכה בתשלום ובמידה שיתברר כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה. לחץ כאן  לטופס בקשה לבדיקת מעבדה.

20%-40% הורדת מים בשירותים - 40 ליטר לשטיפה.

20%-40% אמבטיה ומקלחת - 32 ליטר לרחצה.

20%-40% כביסה - 14 ליטר להפעלת מכונה אחת.

5%-10% שטיפה הבית - 3 ליטר לשטיפה אחת.

4%-7% הדחת כלים - 6 ליטר להדחה אחת.

3%-4% מי שתייה ובישול - 5 ליטר לאדם ליום.

3%-4% כיור האמבטיה - 3 ליטר לאדם ליום.

כמובן. הטפטוף גורם לבזבוז משמעותי של מים ולחיוב כספי. בכדי לדעת מהי כמות המים המתבזבזת, עלייך להניח מתחת לברז קערה ולבדוק בתוך כמה דקות היא מתמלאת. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה.

מוצרים כגון: מגבונים לחים, מוצרי הגינה נשיים, מקלות אוזניים, ניילונים וטיטולים גורמים לסתימות  ולגלישת ביוב במערכות הביוב הביתיות והעירוניות. הימנעות מהשלכתם לשירותים תועיל לשמירה על מערכת ביוב תקינה הפועלת היטב לרווחת התושבים.