דלג לתוכן העמוד

עדכנת חסכת


הודעה  על שינוי אופן איסוף המידע על מספר נפשות המתגוררות בנכס לצורך קביעת כמות מוכרת

לאחרונה קבעה רשות המים, הממונה על תאגידי המים בישראל, כי מספר הנפשות הרשומות בנכס לצורך קביעת תעריפי המים יהיה בהתאם לרישומי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.  

"יובלים אשדוד"  כפוף לרשות המים ומחויב לפעול על פי כללים אלו, מכאן שהתאגיד נערך לכך באופן מקצועי ונמרץ.

לצורך כך ישלחו מכתבים, במהלך החודשים ינואר-מרץ 2017 , לכל תושבי העיר אשדוד. במכתבים יופיע מידע אודות  מספר הנפשות המעודכן במרשם האוכלוסין של משרד הפנים לעומת מספר הנפשות המעודכן ברישומי התאגיד.  

יצוין כי קיימים שלושה סוגים של קבוצות עדכון,  אשר יפורטו  עבור כל תושב במכתב שישלח אליו  באופן ספציפי.

הקבוצה הראשונה: קיימת התאמה בין הנתונים של מרשם האוכלוסין לבין נתוני "יובלים אשדוד" ולכן

אין צורך שהתושבים יפנו ל"יובלים אשדוד" בנוגע לעדכון מספר הנפשות.

הקבוצה השנייה:  מספר הנפשות על פי רישומי מרשם האוכלוסין  גבוה מהמופיע בנתוני "יובלים אשדוד".

במקרים אלה  יבצע "יובלים אשדוד" את עדכון הנתונים עבור התושבים- כך שגם במקרה זה אין צורך שהתושב יפנה בנושא זה ל"יובלים אשדוד".

הקבוצה השלישית: מספר הנפשות המתגוררות בנכס על פי מרשם האוכלוסין נמוך מהנתונים שמופיעים ברישומי  "יובלים אשדוד" או שקיימת אי התאמה ברישומי כתובת המגורים של הצרכן בין מינהל האוכלוסין לבין יובלים אשדוד.

במקרים אלה על התושבים לעדכן את "יובלים אשדוד" במספר הנפשות המתגוררות בנכס. במידה ותושב לא יעדכן- מחויב "יובלים אשדוד" לעדכן את מספר הנפשות בהתאם לרישומי מרשם האוכלוסין, וזאת בהתאם לכללים שקבעה רשות המים.

תושבים נכבדים, אינכם נדרשים להגיע למשרדי התאגיד אלא יכולים לבצע עדכון במייל: nefashot@yuvallim.co.il או בפקס: 8628955 -08 ע"י מילוי הטופס שנמצא בצידו האחר של המכתב שקיבלתם ובקישור הבא .

לבקשתכם זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.

לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.

אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה, או כל מסמך אחר בעניין) ואישור התאגיד במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

לבירור מהיר האם אתם נדרשים לעדכן את מספר הנפשות הנכם מוזמנים לטלפן למוקד שירות הלקוחות בטלפון 1-800-800-566

מובילים בשבילכם. גם בשירות

"יובלים אשדוד"

עדכנת חסכת