מכרזים פעילים

מכרזים פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
03/12/2019 23/12/2019
27/11/2019 16/12/2019
24/10/2019 20/11/2019
22/09/2019 31/10/2019
01/05/2019 01/07/2019

מכרזים לא פעילים

מכרזים לא פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
30/04/2019 12/03/2019
09/04/2019 03/06/2019