מכרזים פעילים

מכרזים פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
12/05/2020 31/12/2020

מכרזים לא פעילים

מכרזים לא פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
28/06/2020 19/07/2020
25/05/2020 08/06/2020
12/05/2020 31/05/2020
03/12/2019 23/12/2019
27/11/2019 16/12/2019