מכרזים פעילים

מכרזים פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
10/05/2022 09/06/2022
22/03/2022 08/05/2022
24/02/2022 09/05/2022
16/02/2022 13/04/2022
26/12/2021 31/12/2022