מכרזים פעילים

מכרזים פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
12/04/2021 27/04/2021
21/12/2020 10/01/2021
25/11/2020 27/12/2020
19/11/2020 10/12/2020
05/11/2020 31/12/2021