מכרזים פעילים

מכרזים פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
24/10/2019 20/11/2019
22/09/2019 31/10/2019
01/05/2019 01/07/2019

מכרזים לא פעילים

מכרזים לא פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
30/04/2019 12/03/2019
09/04/2019 03/06/2019
01/04/2019 28/04/2019
01/03/2019 14/04/2019
04/02/2019 04/02/2019
02/01/2019 01/02/2019
02/12/2018 01/01/2019