מכרזים פעילים

מכרזים פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
21/12/2020 10/01/2021
25/11/2020 27/12/2020
19/11/2020 10/12/2020
05/11/2020 31/12/2021
12/05/2020 31/12/2020