מכרזים פעילים

מכרזים פעילים
שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשת הצעות
28/11/2021 15/12/2021
26/07/2021 30/08/2021
12/04/2021 27/04/2021
21/12/2020 10/01/2021